dilluns, 23 de juliol del 2012

1ª JORNADA DE GERMANDATS I CONFRARIES DE PENITENCIA A CORNELLA

El passat  dissabte, dia 14 de juliol  de 2012.

A la Casa de les Germanes de Betánia
de Cornella de Llobregat.Es va cel.lebrar la 1ª Jornada de Germandats i Confraries de
 Penitència de la Provincia eclesiàstica de Barcelona,
 convocada per la Delegació diocesana de Germandats
 i Confraries de l'Arxidòcesi de Barcelona.

-10'30 h. Arribada i inscripció.
Va començar amb una oració dirigida pel delegat diocesà
Mossén Gregori Manso.
- 11'00 h. Ponència: Què espera l'Església de les
                                       Germandats i  Confraries ? 
                         
càrrec de Monsenyor Sebastà  Talltavull, Bisbe auxiliar
de Barcelona i President de la Comissió Pastoral de la CEE.


Va parlar sobre el paper que han de tenir les Germandats i
Confraries a l'Esglèsia actual.


Al finalitzar va pendre la paraula el Sr. Xavier Puigdollers
director d'afers religiosos de la Generalitat,que va agrair
públicament la labor de les Confraries en els  moments actuals.


-12'15 h. Café i descans.
-12'45 h. " La realitat de les Germandats i Confraries de
                               Penitència a la Diòcesi: Llum i ombres ".

Per Manuel Zamora Negrillo, President del Consell de
Germandats 
i Confraries.

Que va parlar sobre l'estat actual de les Confraries
Penitèncials i 
va mostrar fotos de les 24 Germandats 
Confraries Penitèncials de l'Arxidiòcesi.

-14'00 h. Dinar i descans.
Els participants desprès de les xerrades matinals van compartir
menjar.-16'00 h. Diàleg amb els ponents i preguntes.


Tots junts varem participar en una amena reunió que tothom
que ho va desitjar va poder aportar els seus punts de vista.


-17'30 h. Eucaristia.
Va concloure la jornada amb la cel.lebració de l'Eucaristia
concel.lebrada per Monsenyor Sebastà Talltavull i el delegat
diocesà Mossén Gregori Manso.
al finalitzar es va fer una foto de grup dels assistents a la porta
de la Casa de les Germanes de Betánia.


Desde la nostra Confraria, va ser un dia molt complert i  d'éxit
de participació de les Confraries i Germandats de Penitència.
Una jornada de Germanor i també de reflexió.


Donar les gracies a les Germanes de Betània  per l'amabilitat 
amb tots els assistents a la Jornada i també per el dinar.


Els assistents de la Confraria La Santa Espina, Armats
i Vestes de Martorelles van ser: Josep Juan Pugés -
Maite Calle i Josep Juan Costa.